வாராந்திர தியானம் – 1

“ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களைச் செய்கிறவரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது” சங்கீதம் 136:4

தீர்க்கதரிசி

பிரைனின் அப்பாவும் அவருடைய நண்பர்கள் சிலரும் ஒன்றாக அமர்ந்து அவனுடைய வீட்டில் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் தீர்க்கதரிசி

மௌனமாயிராதே !

அன்று ஆலயம் முடிந்தவுடன் அங்கிருந்த எல்லோருடைய கவனமும் பேச்சும் சமீப காலமாக ஈராக், சிரியா, லிபியா மற்றும் சில நாடுகளில் நடந்து கொண்டிருக்கும் வன்முறை கொலைகளைப் பற்றி இருந்தது.

தானதர்மம்

புதுவருடத்தை முன்னிட்டு பிரைனின் அப்பா ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டுமென்று முடிவு செய்து ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.

பழிவாங்குதல் எனக்குரியது

பிரைனின் வீட்டில் அன்று ஒரே பரபரப்பாகக் காணப்பட்டது. பிரைனின் அப்பா அவர் செல்லும் ஆலயத்தில் ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் உள்ள நபர்.

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.