இயேசுகிறிஸ்துவை நம்மில் பிரதிபலிக்க வேண்டும்

பிரைனின் அன்னான் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு முடித்து கல்லூரிக்கு காலடி எடுத்து வைக்கும் முதல் நாள் அன்று.

கர்த்தரை தேடினால் கிடைக்கும் ஞானம்

மணி நான்கு ஆகுதுடா, உன்னை நான் எத்தனை முறை எழுப்புறது என்று அதிகாலையில் உறங்கிக்கொண்டிருந்த பிறைனின் அண்ணனை உருட்டி எழுப்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவருடைய அம்மா

பிள்ளையை தண்டியாமல் விடாதே

காலையிலேயே பிரைனின் அப்பாவைத் தேடி அவர் நண்பர் ஒருவர் வந்தார் அன்று. அவர் பிரைனின் அப்பாவிடம் பிரைனின் அண்ணனைப் பற்றி ஏதோ பேசுவதைக் கவனித்த பிரைன்

ஓய்வுநாள் கர்த்தருடையது

மணி எட்டாவுது, சீக்கிறம் ரெடியாகுடா உன்னை ஆலயத்தில் விட்டபின்புவிட்டபின்பு தான் நான் போய் கடையை திறந்து வியாபாரத்தை கவனிக்க வேண்டும்.

இந்தக் காரியம் கர்த்தரால் வந்தது

தன் தூரத்துச் சொந்தமான அந்த அண்ணனுடைய திருமண அழைப்பிதழை மேலும் கீழுமாக பலமுறை பிரைன் வாசித்துக்கொண்டிருந்தான்.

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.