எளியவர்களுக்கு உதவுங்கள்

பிரைனின் வீட்டிற்கு அருகாமையில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு விசேஷ ஜெபக்கூடுகையில் கலந்துகொண்டிருந்தான் பிரைன். ஜெபவேளையின் போது அவனது அருகில் இருந்த பக்கத்து வீட்டு மாமா மிகவும் மனமுருகி ஜெபித்துக்கொண்டிருந்தார் இவ்வாறு

ஜீவஆத்துமா

பிரைனின் அப்பாவின் நெருங்கிய நண்பர் அன்று அவனுடைய வீட்டிற்கு வந்திருந்தார். பிரைனின் அப்பாவும் அவருடைய நண்பரும் அவர்களுடைய ஆலயத்தில் மிக உயர்ந்த, முக்கியமான பொறுப்பில் உள்ளவர்கள்

மன்னிப்பு

பிரைனின் வீட்டில் குடும்ப ஜெபம் நடந்துகொண்டிருந்தது. அன்று அவன் அப்பா மிகவும் கோபத்துடன் பொறுமையிழந்து காணப்பட்டார். கடைசி ஜெபத்தை அவரே மின்னல் வேகத்தில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்,

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.