December 8, 2017

Daily verse

கர்த்தர் உங்களுக்குச் சொல்லியபடியே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உபகமம் 1:11 He bless you as he promised you. Deuteronomy 1:11
November 29, 2017

Daily verse

உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள். 1 பேதுரு 5:7 Cast all your anxiety on Him because he cares for you. 1 Peter 5:7
November 22, 2017

Daily verse

பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது. சங்கீதம் 91:10 There shall no evil befall thee. Psalms 91:10
November 12, 2017

Daily verse

கர்த்தருடைய ஆலோசனையே நிலைநிற்கும். நீதிமொழிகள் 19:21 The counsel of the Lord, that shall stand. Proverbs 19:21
error: Content is protected !!

balo du lịch

Túi du lịch đa năngĐồ tiện ích gia đình